Hamaset: Yiğitlik, kahramanlık, cesaret

“Hamaset“ kelimesi, günümüzde gerçek anlamında kullanılmıyor. Retorikle ve faşizme dayanan aşırılıklarla birlikte anılıyor, insanları gerçekten uzaklaştırmakla yargılanıyor. Bu sebeple hamaset kelimesine genellikle olumsuz anlam içeren cümlelerde rastlıyoruz. Bunun en yaygın örnekleri ise içi boş sloganlara ve insanları bilinçli bir şekilde gerçek olmayan heyecanlara sürükleme durumuna yönelik “hamaset yapmak” ve “kuru hamaset” şeklindeki kullanımlardır. Dolayısıyla hamaset, yiğitlik kahramanlık ve cesaret anlamından uzaklaşmış; temelsiz güç gösterileri ve gerçeklikten uzak abartılı anlatım biçimleriyle sınırlandırılmıştır.

“hamaset.com.tr” olarak amacımız, yaptığımız yayınlarla ait olduğumuz coğrafyaya bağlı, bağımsız, güçlü ve cesur bir ses olmaktır. Orta Asya, Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika’dan yazarlarımız ile coğrafyaya dair yeni bir bakış açısı sunmayı amaçlıyoruz. Düşünce dünyamız haritalar ile belirlenen sınırların ötesindedir. “Hamaset” ile bu sınırları aşacağız. 


Haritalar ile belirlenen sınırların ötesinde

2022 © Tüm hakları saklıdır.