BATI ALDATMA TAKTİKLERİ İLE İSRAİL İÇİN EKSTRA ZAMAN KAZANDIRIYOR

System.Web.UI.WebControls.Label / BATI ALDATMA TAKTİKLERİ İLE İSRAİL İÇİN EKSTRA ZAMAN KAZANDIRIYOR / BATI ALDATMA TAKTİKLERİ İLE İSRAİL İÇİN EKSTRA ZAMAN KAZANDIRIYOR / hamaset.com.tr

31 Mayıs 2024 Cuma

61 Görüntüleme

DÜNYA
Çeviren:Haber Merkezi |

İsrail, Batı'nın tam desteğiyle, kuşatılmış 2,3 milyon erkek, kadın ve çocuğu, dış müdahalelere maruz kalmadan amansız bir yer değiştirme, yok etme ve açlığa maruz bırakmaya devam ediyor

BATI ALDATMA TAKTİKLERİ İLE İSRAİL İÇİN EKSTRA ZAMAN KAZANDIRIYOR / hamaset.com.tr

Yazar: Emile Badarin

Çeviri: M. Hulusi Cengiz

İsrail, Batı'nın tam desteğiyle, 2,3 milyon kuşatılmış erkek, kadın ve çocuğu amansız bir yerinden edilme, imha ve açlık kampanyasına maruz bırakmaya devam ediyor. Bu süreç, çok fazla dış dikkat dağınıklığı olmadan sürdürülüyor.

İsrail ve müttefiklerinin, soykırımı "adil" bir kendini savunma savaşı olarak tasvir etmek için her türlü propaganda bükümünü ve yalanını kullanmaları şaşırtıcı değil. Ancak, halkın defalarca aldatılacağına dair bu güven de şaşırtıcı. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Ekim 2023'te belirttiği gibi, Gazze'nin yok edilmesini gerçekleştirmek için "zaman satın almak" aldatma kampanyasının nihai hedefidir.

Övülen İsrail hasbara (resmi anlatı-spinning), Filistinlileri insanlıktan çıkarmak için iyi test edilmiş ve yaygın olarak uygulanan Avrupa-Amerikan sömürge söyleminden ödünç alıyor. Üst düzey İsrailli siyasi, askeri, entelektüel ve medya figürleri, Filistinlileri "insan hayvanları", "karanlığın oğulları", vahşiler, medeni olmayanlar, teröristler, kafaları, bebek brülörleri, cinsel yırtıcılar ve yeni Naziler olarak sundular. Bu söylem, soykırımı meşru bir eylem olarak resmetmek için kullanılıyor.

Batılı liberal kuruluşlar ve kurumsal medya, bu söylemi benimseyerek Filistin'i ve Filistin'in mülksüzleştirmesini anlatıdan silerek daha da ileri gidiyor. Bu durum, New York Times gibi medya organlarında da görülüyor.

Aldatma taktikleri, Batılı siyasi liderler saldırı için destek verirken, Gazze'ye yönelik toptan saldırının ilk haftalarında işe yaradı. İsrail, 2,3 milyon kuşatılmış insanı, çok fazla dış dikkat dağınıklığı olmadan amansız bir imha, yerinden edilme, yıkım ve açlık kampanyasına maruz bırakmak için zaman kazandı.

Muhalefete Baskı

Propaganda kampanyası, ortaya çıkan soykırımın ağır baskısı altında etkisini kaybettiğinde, İsrail ve destekçileri tanık olanları ve muhalif sesleri bastırmaya yöneldi. İsrail en başından beri fiziksel yöntemlere başvurdu. Yabancı gazetecilerin Gazze'den özgürce haber yapmasına izin verilmezken, İsrail 7 Ekim'den bu yana 100'den fazla yerel gazeteciyi ve aile üyelerini öldürdü. Son zamanlarda, Gazze'den canlı yayın yapan tek uluslararası medya kanalı olan El Cezire'yi kapatmak zorunda kaldı.

Başlangıçta, liberal demokratik, batılı hükümetler ve kurumlar, sansür, ana akım medyadan dışlanma, karalama ve karakter suikastı dahil olmak üzere muhalefeti bastırmak için yumuşak taktikler kullandı. Ancak protestolar, özellikle üniversite öğrencileri arasında toplumun entelektüel tabanına nüfuz etmeye başladığında, baskı taktikleri fiziksel baskıya kaydı.

Binlerce üniversite ve kolej öğrencisi ve öğretim üyesi polis ve diğer güvenlik görevlileri tarafından tutuklandı ve saldırıya uğradı. Bazı AB ülkeleri, akademisyenlerin hem şahsen hem de çevrimiçi olarak muhalefetlerini dile getirmelerini yasaklayacak kadar ileri gitti.

Batı'daki muhalefete yönelik fiziksel baskıyı haklı çıkarmak için antisemitizmden alıntı yapıldı. İsrail ve müttefiki batılı hükümetler ve kurumsal medya, Siyonizm karşıtlığı ve antisemitizm arasındaki sahte denkliği merkeze itme çabalarını yoğunlaştırdı.

Bunu yapmak için, ABD ve İngiltere, Fransa ve Almanya da dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, 2016 yılında yoğun bir şekilde eleştirilen IHRA çalışma tanımının piyasaya sürülmesinden bu yana geliştirilen hem yargı hem de yargı dışı araçları kullandı. Bu tanımın, akademik özgürlük üzerinde "kasıtlı olarak ürpertici bir etki yaratmak" amacıyla kullanıldığı belirtiliyor.

Bu, özellikle üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri arasında İsrail'in artan eleştirel seslerini susturmaya yönelik bir başka girişimi işaret ediyor.

Sömürge Yapıları

Bu denklik işleri alt üst ediyor. Sadece muhalefeti, konuşma ve toplanma özgürlüğünü ve akademik özgürlüğü engellemekle kalmıyor, aynı zamanda İsrail devleti, hükümet yetkilileri ve ordu tarafından yürütülen yerleşimci-sömürge baskısına, apartheid'a ve soykırıma karşı mücadeleyi ve protestoyu yanıltıcı bir şekilde tüm Yahudilere karşı ırkçılık ve nefret söyleminin ifadeleri olarak sunuyor.

Böyle bir eşdeğerlik, özellikle tüm Yahudilerin İsrail ve Siyonizm ile toptan ilişkilendirilmesinde anakroniktik ve tutarsızdır. Gerçekte, birçok Yahudi hiçbir zaman İsrail veya Siyonizm ile ilişkilendirilmedi veya ilişkilendirilmek istemedi ve bazıları açıkça anti-Siyonisttir.

1917'de, o zamanki İngiliz hükümetinin tek Yahudi üyesi olan Edwin Montagu'nun teolojik ve politik gerekçelerle Siyonizm'e zorla karşı çıktığını hatırlatmakta fayda var.

Bu yapılar, diğer boyun eğdirilmiş grupların ve sosyal hareketlerin protestolarını kapatmak için benzer uygulamaların gelişimini bilgilendirebilecek temelleri ve arka plan bilgisini atar.

Bu da Filistin'i adalet ve özgürlük için bir taşra mücadelesinden daha fazlası yapar. Filistin, on yıllardır hem küresel güneyde hem de küresel kuzeyde sömürgeleştirilmiş uluslara karşı sömürü ve ortadan kaldırıcı şiddete lisans veren ve yataklık eden sömürge yapılarına, etik ve bilgiye karşı daha geniş mücadele ile iç içe geçmiştir.

İsrail'in yerleşimci-Filistin'i sömürgeleştirmesi, bu sömürge yapılarının bir parçasıdır. İsrail sadece batı teknolojisini ve silahlarını toplu olarak öldürmek için uygulamakla kalmıyor, aynı zamanda onu haklı çıkarmak için aynı bilgiyi, aklı ve etiği de kullanıyor.

Önemli Küresel Kavşak

Filistin'in özgürlük arayışı ve sömürgeci olmayan bir gelecek, WEB Du Bois'in dünya çapında ezilenler kavramını kullanmak için çifte bilinci güçlü bir şekilde canlandırıyor.

Bir yandan Filistin, Avrupa-Amerikan sömürgeci güçlerinin uğradığı sömürü, mülksüzleştirme, aşağılama, çalıntı çocuklar, kölelik, Jim Crow yasaları, apartheid, beyaz üstünlüğü ve soykırım anılarını çağrıştırıyor. Bu sömürge suçları aynı zamanda ahlaki uygulamalar ve adil savaşlar olarak haklı ve rasyonelleştirildi.

İsveç ve Norveç gibi en liberal demokratik devletlerin yerli ulusları da dahil olmak üzere küresel kuzeyin Küresel Güney ve Yerli ulusları için, bu tür üstünlükçü ve sömürge söylem ve uygulamalar, Güney Afrika'daki uluslararası ilişkiler ve iş birliği bakanı Naledi Pandor tarafından algısal olarak yakalandığı gibi, geçmiş ve şimdiki liberal baskı ve sömürgecilik deneyimlerinin hatırlatıcıları olarak hizmet eder.

Namibya Cumhurbaşkanı Nangolo Mbumba, Gazze'nin merceğinden Almanya'nın Afrika'daki zulümlerini, özellikle de 1904 ve 1908 yılları arasında Herero ve Nama halklarının soykırımını gördü ve onun dediği gibi “henüz tamamen kefaret etmedi”.

Öte yandan, Filistin mücadelesi, sömürgeci Avrupa'nın bastırdığı, kilitlediği veya yok ettiği unsurlar olan yerli metafiziği, kültürleri, gelenekleri, tarihleri, bilgisi, dilleri ve maneviyatı üzerindeki odağımızı yeniden canlandırdı.

Bu gelişme, sömürgeci modellerin prangalarının ötesinde sömürgeci düşünce ve özgürleşme için yeni yollar yaratıyor.

Güç, ekonomi ve bilgi alemlerindeki batı hakimiyeti gerilerken, bilincin uyanışı çok önemli bir küresel kavşakta ortaya çıkıyor.

Kaba kuvvete ek olarak, Avrupa-Amerikan hakimiyeti normatif/yumuşak güce, özellikle evrensel hakikat, nesnellik, medeniyet ve son zamanlarda sözde kurallara dayalı uluslararası düzen iddialarına dayanıyordu. Sömürge normatif gücü, sömürgeleştirilmiş ulusları yabancılaştıran ve güvenlerini engelleyen bir siper olarak hizmet etti.

BRICS ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) yükselişi, batının küresel hakimiyetinin sonunu işaret etti. Bu arada, Gazze'deki soykırıma Avrupa-Amerikan suç ortaklığı, normatif gücünü geri dönüşü olmayan bir şekilde paramparça etti. Bu tür bir suç ortaklığı, resmi devlet gücünün ve kurumsal medya, üniversite yönetimleri, toplum seçkinleri, kıdemli filozoflar, şirketler ve diğerleri gibi bu gücü destekleyen organlarla ilişkili kurumların ötesine geçer.

Sadece Başlangıç

Yüzyıllar boyunca, Euro-Amerikan güçleri, tüm dünyada sömürgeleştirilmiş, ezilen ve ırksallaştırılmış insanlar pahasına muazzam ayrıcalıklar topladılar. Ayrıcalıkları kaybetmek, oryantasyon bozukluğuna ve zihinsel çöküşe yol açar. Bu nedenle, liberal batı demokrasilerinde, özellikle normatif maskeler düştüğünde, muhalefeti ezmek için fiziksel güç uygulaması muhtemelen tırmanacaktır.

Muhalefeti ezmek için fiziksel güç uygulaması, özellikle normatif maskeler düştüğünde, liberal batı demokrasilerinde tırmanacak gibi görünüyor. Tanık olduğumuz şey, baskı ve kısıtlama, sadece başlangıç olabilir.

Son sekiz aydaki soykırım savaşı karşısındaki Filistin sumud (sağlam direniş), üniversite kampüslerindeki genç nesillerin gösterdiği gibi sabit ideolojilerden uzaklaşarak Filistin'in ahlaki ve adil davasını etik mücadelenin merkezinde yeniden konumlandırdı.

Gazze'de daha fazla imha ve yıkım gerçekleştirmek için İsrail'e fazladan zaman satın almaya yönelik Batılı destek, Filistin'i dünyanın lanet olası yerinden nehirden denize kadar herkes için özgürlük ve adaletin hüküm sürdüğü sömürgeci olmayan bir insanlık yerine dönüştürme mücadelesini durdurmadı ve durdurmayacak.

Özgürlük ve eşitlik için uzun mücadelede, sömürgeci baskı eninde sonunda yenilecektir.

Kaynak: middleeasteye.net

Emile Badarin: Ortadoğu siyaseti, sömürgecilik ve uluslararası ilişkiler alanında araştırmacıdır. Bu konularda www.ebadarin.com ve www.researchgate.net/profile/Emile-Badarin adreslerinde bulunabilecek çok sayıda yayının yazarıdır.

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Makalede temsil edilen görüşlerin sorumluluğu yazara aittir, söz konusu yazı ve görüşler Hamaset'in editoryal politikasını yansıtmayabilir.DİĞER YAZILAR


Haritalar ile belirlenen sınırların ötesinde

2022 © Tüm hakları saklıdır.