OY KULLANMA YAŞININ 16 OLMASI AŞIRI SAĞIN EKMEĞİNE YAĞ MI SÜRÜYOR?

System.Web.UI.WebControls.Label / OY KULLANMA YAŞININ 16 OLMASI AŞIRI SAĞIN EKMEĞİNE YAĞ MI SÜRÜYOR? / OY KULLANMA YAŞININ 16 OLMASI AŞIRI SAĞIN EKMEĞİNE YAĞ MI SÜRÜYOR? / hamaset.com.tr

13 Mayıs 2024 Pazartesi

80 Görüntüleme

SİYASET
Hazırlayan:Haber Merkezi |

Haziran ayında gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde Almanya, seçime katılma yaş sınırını 16'ya indirdi.

OY KULLANMA YAŞININ 16 OLMASI AŞIRI SAĞIN EKMEĞİNE YAĞ MI SÜRÜYOR? / hamaset.com.tr

Yazar: Gabriele Abels

Çeviri. M. Hulusi Cengiz

Almanya Avrupa seçimleri için oy kullanma yaşını 16'ya indirdi. Bu aşırı sağın ekmeğine yağ mı sürüyor?

Haziran ayında gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde Almanya, seçime katılma yaş sınırını 16'ya indirdi. Böylece AB'de 18 yaşından küçüklerin oy kullanmasına izin veren birkaç devlet arasında en büyüğü oldu. Avusturya, Belçika ve Malta halihazırda 16 ve 17 yaşındakilerin oy kullanma hakkına sahipken, Yunanistan 2024 yılında 17 yaşına girecek herkesin haziran ayındaki oylamaya katılmasına izin verecek.

Yaklaşık 4.8 milyon genç Alman ve diğer AB üyesi ülkelerden gelen yaklaşık 300,000 genç Almanya'da ilk kez oy kullanabilecek. Bu grup, Almanya'nın 64,9 milyonluk genel seçmen kitlesinin nispeten küçük bir bölümünü oluşturuyor, ancak yine de diğer birçok Avrupa üye ülkesinin nüfusundan daha fazla. 2019 Avrupa seçimlerinde genç seçmenlerin katılımında önemli bir artış görüldüğü göz önüne alındığında, bu yeni hak sahibi grup arasında iyi bir katılım olacağı umulabilir.

Ancak, genç seçmenler aşırı sağ tarafından yoğun bir şekilde desteklenmektedir, bu nedenle oy kullanma yaşının düşürülmesi Alternative für Deutschland (AfD) partisinin performansını artırabilir.

Son veriler, 15-24 yaş grubunun Alman nüfusunun geri kalanından daha olumlu baktığını, ancak bu olumlu bakışın diğer yaş gruplarına kıyasla daha keskin bir düşüş içinde olduğunu gösteriyor. Son rakamlar, 15-24 yaş arası Almanların %41'inin parlamento hakkında olumlu düşündüğünü gösterirken, bu oran genel nüfusta %34'te kalmaktadır. Bu oran, sadece birkaç yıl önce 2021'de %51 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Benzer şekilde, 2021 yılında genç yaş grubunun %75'i daha güçlü bir Avrupa Parlamentosu'na inanırken, bu oran 2024 yılında %51'e düşmüştür.

Ancak sonuçlar, genç yaş grubu arasında belirsizlik olduğunu gösteriyor. Bu grup hala AB üyeliğini "iyi bir şey" olarak görüyor ve %84'ü Almanya için faydalarını kabul ediyor. AB'deki demokrasiden memnuniyet oranı %58'e düşerken, Avrupa Parlamentosu'na duyulan güven %63'e yükselmiştir.

Siyasi TikTok

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin doğrudan seçimle işbaşına gelen kurumu ve dünyada doğrudan seçimle işbaşına gelen tek uluslarüstü parlamenter meclistir. Almanya'da ilk kez oy kullanacak olan bu seçmenler 35 siyasi parti arasından seçim yapacak ancak birçoğunun, kökleri yumuşak Avrupa şüpheciliğine dayanan ancak şu anda daha sert Avrupa şüpheciliğine, sağ popülizme ve hatta kısmen aşırıcılığa meyilli olan AfD'yi tercih edeceğine inanmak için nedenler bulunmaktadır.

Bu yaş grubu TikTok tarafından politize edilmektedir. Büyük bir çoğunluk siyasi bilgilerini sosyal medya üzerinden alıyor ve "geleneksel" siyasi gazeteciliği kullanmıyor. Alman siyasi partileri ve siyasetçileri nispeten deneyimsizdir ve bu nedenle platformda yer almamakta ya da ilgi çekmekte başarısız olmaktadır. Burada dikkat çeken istisna AfD'dir. Rakiplerinin aksine AfD, özellikle genç nesle yönelik çok profesyonel bir TikTok varlığına sahiptir. Avrupa seçimlerine doğru giderken, en çok beğeniye sahip Alman siyasi partisi konumundadır.

AfD'nin 2024 Avrupa Parlamentosu seçimleri için baş adayı olan milletvekili Maximilian Krah, platformda özellikle popüler ve kişisel sayfasında yarım milyondan fazla beğeniye sahiptir. Krah etno-milliyetçi görüşleriyle tanınır ve otokratik sistemleri açıkça över. Krah, milletvekili olarak yaptığı çalışmalarla ilgili olarak Rusya'dan ödeme aldığı gerekçesiyle Alman yargısı tarafından soruşturma altındadır. Krah'ın akredite parlamenter yardımcılarından biri de Çin için casusluk yapmakla suçlanmış ve tutuklanmıştır. Ancak Krah'ın kendisi bu konuda soruşturulmamaktadır.

AfD'nin TikTok içeriği, geleceğe dair karamsar bir bakış açısına sahip ve duygusal olarak yüksek ve basitleştirilmiş bir siyasi dünya görüşüne eğilimlidir. Nefret söylemi içerirken aynı zamanda "şakacı" bir tonu vardır.

Tabii ki, AfD'nin gençler arasında artan ilgi gördüğünü görmekteyiz. Almanya'da Gençlik 2024 adlı yeni bir araştırmaya göre, 14-29 yaş arası gençlerin yaklaşık %22'si AfD'ye oy verecektir. Bu grup, Haziran ayında ilk kez oy kullanacak olan gençler arasında yer almaktadır.

Bu durum, oy verme davranışlarında potansiyel büyük bir değişimi işaret etmektedir. 2019 Avrupa seçimlerinde 18-29 yaş arası Alman seçmenlerin %30'u Yeşiller'e, %13'ü ise merkez sağ Hıristiyan demokrat siyasi ittifak CDU/CSU'ya oy vermiştir. Diğer tüm partiler %10'un altında oy alırken, AfD %7 ile yedinci sırada yer almıştır.

Önemli bir cinsiyet farkı da gözlemlenmektedir. Genç kadınlar daha çok Yeşiller'e oy verme eğilimindeyken, genç erkekler muhafazakar veya liberal partileri tercih etmektedir. Bu cinsiyet farkı, özellikle "erkeksi" bir parti olan AfD söz konusu olduğunda daha belirgin hale gelmektedir. 2019 Avrupa seçimlerinde erkeklerin (her yaştan) %14,6'sı AfD'ye oy verirken, kadınların sadece %7,6'sı oy vermiştir.

Üç farklı partnerden sekiz çocuk babası olmakla övünen Krah, bu çekiciliğe dayanarak TikTok'ta flört tavsiyeleri vermektedir. Bir gönderide şu tavsiyelerde bulunmuştur: "Porno izlemeyin, Yeşiller'e oy vermeyin, temiz havanın tadını çıkarın, kendiniz için ayağa kalkın, özgüvenli olun, dümdüz ileriye bakın... Gerçek erkekler sağcıdır, gerçek erkeklerin idealleri vardır, gerçek erkekler vatanseverdir, o zaman kız arkadaşla işler yolunda gider."

Bu belirgin çekiciliğin Almanya'nın yeni hak sahibi gençleri ve özellikle erkek gençler arasında oya dönüşüp dönüşmeyeceği, önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacaktır. Diğer partiler, genç bir neslin Avrupa şüphecisi ve anti-demokratik ajitasyona eğilimini önlemek için not almak zorundadır.

Kaynak: theconversation.com

Gabriele Abels: Jean Monnet Karşılaştırmalı Politika ve Avrupa Entegrasyonu Profesörü, Tübingen Üniversitesi

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Makalede ifade edilen görüşlerin sorumluluğu yazara aittir, söz konusu yazı ve görüşler Hamaset'in editoryal politikasını yansıtmayabilir.DİĞER YAZILAR


Haritalar ile belirlenen sınırların ötesinde

2022 © Tüm hakları saklıdır.