SİYONİSTLERİN KÜSTAHLIĞI HİÇ BİTMİYOR!

System.Web.UI.WebControls.Label / SİYONİSTLERİN KÜSTAHLIĞI HİÇ BİTMİYOR! / SİYONİSTLERİN KÜSTAHLIĞI HİÇ BİTMİYOR! / hamaset.com.tr

5 Haziran 2024 Çarşamba

79 Görüntüleme

MERCEK
Çeviren:Haber Merkezi |

Yahudiler Holokost'tan önce oldukça güvendeydi. Gazze'deki vahşetiyle, İsraillileri kendilerinden pek çoğunu öldürenler olarak hatırlayacak bir sınıfın oluşmasını sağlıyor. O kadar çok Gazzeli öldürdüler ki şimdi hepsini öldürmek zorunda kalacaklar. Sırf hayatta kalanlar intikam almasın diye...

SİYONİSTLERİN KÜSTAHLIĞI HİÇ BİTMİYOR! / hamaset.com.tr

Yazar: M. A Niazi

Çeviri: M. Hulusi Cengiz

Suçlular için yasal sorunlar asla bitmez

Yahudilere özgü olduğu varsayılan bir nitelik, bir tür üstün özgüven ya da cüretkârlık, diğer bir değişle küstahlık bulunmaktadır. Bunu en iyi, ailesini öldüren, yakalanan, yargılanan ve hüküm giyen, sonra da hüküm giyerken merhamet için mahkemeye başvuran Yahudi hakkındaki fıkra gösterir. Çünkü o bir yetimdir.

Yahudilere özgü olduğu söylenen bir nitelik var; üstün özgüven veya cüretkarlık, en iyi şekilde "chutzpah" terimiyle açıklanır. Bu, ebeveynlerini öldüren, yakalanan, yargılanan ve mahkûm edilen, daha sonra yetim olduğu için merhamet isteyen kişi hakkında anlatılan bir Yahudi şakasıyla örneklendirilebilir.

Bu chutzpah'ın bir kısmı, 19. yüzyılın sonlarında Theodor Herzl'in Yahudiler için bir vatan talebini gündeme getirdiğinde ortaya çıktı. Bu dönemde, Rus İmparatorluğu'nda Yahudilere karşı pogromlar (katliamlar) yaşanıyordu. Bu nedenle, Amerika'daki Beyaz Anglo-Sakson Protestan (WASP) toplumunun Yahudi göçmenlere karşı gösterdiği tutumun karşısında, Siyonistler bağımsız bir vatan talep ettiler.

Talepleri, eski Yahudi vatanı olan Filistin'e yönelikti. Ancak bu bölge, artık Arap ve Müslümanlar tarafından iskân edilmişti ve bazıları eski Yahudilerin soyundan geliyordu. Projenin amacı, sadece bir Yahudi vatanı kurmak değil, aynı zamanda Yahudiliği dini bir kimlikten ziyade etnik bir kimlik olarak tanımlayan bir Siyonist devlet kurmaktı. Bu devletin içinde sosyalist veya ateist ideolojilere sahip olmak serbestti.

Dini kimliklerini ciddiye alan bazı Yahudiler buna karşıydı. Dolayısıyla anti-Siyonist Ortodoks Yahudiler olgusu ortaya çıktı. Ancak hata yapmayın; pek çok Ortodoks Yahudi ateşli bir Siyonisttir. Azınlık olmalarına rağmen iki şeyi başarmışlardır: İsrail'de Yahudi kanunlarına, özellikle de Şabat'a çok fazla riayet edilmesi ve Benjamin Netanyahu'nun hükümette kalması.

Bazı Yahudiler, özellikle dini kimliklerini ciddiye alanlar, buna karşıydı. Bu nedenle anti-Siyonist Ortodoks Yahudiler ortaya çıktı. Ancak birçok Ortodoks Yahudi ateşli Siyonist’tir ve İsrail'de Yahudi yasalarına, özellikle Şabat'a uyulmasını ve Benjamin Netanyahu'nun hükümette kalmasını sağlamıştır.

Yahudiler, Holokost olarak bilinen büyük bir trajedi yaşadılar. II. Dünya Savaşı'nın sonunda, İngilizlerin Filistin'i terk etmesiyle 1948'de İsrail kuruldu. Holokost inkârı bir suç haline getirildi. Altı milyon sayısı tartışmalı olsa da öldürülen Yahudi sayısı 4,5 milyonun altına düşmez. Naziler, Yahudiler dışında Polonyalıları, çingeneleri, komünistleri, zihinsel engellileri ve eşcinselleri de öldürdü.

Holokost inkârı, profesyonel tarihçiler tarafından alaycı bir gülüşle karşılanır. Ancak, ifade özgürlüğü ilkesi Holokost inkarını korumaz. Bugün, bazı Yahudiler Holokost'tan dolayı başka birini katletme hakkına sahip olduklarını ima ediyor. Bu, Filistinlilere karşı işlenen suçları haklı çıkarmak için kullanılıyor.

Yahudiler tarihsel olarak öğrenilmiş mesleklere ilgi duymuşlardır

Yahudiler tarihsel olarak öğrenilmiş mesleklere ilgi duymuşlardır. Örneğin, 12. yüzyılın önde gelen Yahudilerinden Maimonides, Salahaddin'in doktoruydu. Batılı hükümetler altında, Yahudiler avukat oldular. Birleşik Krallık'tan Rufus Isaacs, Okuma Markisi oldu ve Hindistan Genel Valisi olarak görev yaptı. ABD'den Abraham Fortas, Yüksek Mahkeme yargıcı oldu.

Ancak, İsrail'in yasal stratejisi, davaların mahkemeye gitmesini önlemektir. İsrail, Gazze'deki vahşetiyle tanınan bir ülke olarak hatırlanacak. Şimdiye kadar, birçok Gazzeliyi öldürdüler ve bu, gelecekte daha fazla şiddete yol açabilir.

İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisini kabul etmiyor, çünkü bu, İsrail Savunma Kuvvetleri üyelerinin savaş suçlarından yargılanmasına yol açabilir. ICC, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın yanı sıra Hamas liderleri için tutuklama emirleri çıkardı. Netanyahu, ABD'nin ICC'ye yaptırım uygulamamasını eleştirdi.

ABD, ICC'yi onaylamaz ve vatandaşları üzerindeki yargı yetkisini tanımaz. ABD'nin kendi hesap verebilirlik mekanizmaları olduğuna inanılır, ancak bu mekanizmalar tartışmalıdır. Örneğin, My Lai katliamında sadece üç yıl ev hapsi cezası verilmiştir.

İsrail'in, Gazze'deki operasyonlarına karşı Batılı güçlerin ve uluslararası toplumun tepkileri artmaktadır. Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı artmakta ve İsrail'in politikaları yoğun eleştiri almaktadır.

İsrail'in, Gazze'deki vahşeti sona erdirme niyeti göstermemesi ve Batılı güçlerin bu konuda nasıl bir tutum takınacağı ise zamanla görülecektir.

İsrail'in son planı, Hamas'ın yerine Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi gibi başka bir grubu geçirmek gibi görünüyor. Ama bu İsrail'e güvenlik kazandıracak mı?

Sorun şu ki, Yahudiler Holokost'tan önce oldukça güvendeydi. Gazze'deki vahşetiyle, İsraillileri kendilerinden pek çoğunu öldürenler olarak hatırlayacak bir sınıfın oluşmasını sağlıyor. O kadar çok Gazzeli öldürdüler ki şimdi hepsini öldürmek zorunda kalacaklar. Sırf hayatta kalanlar intikam almasın diye...

Kaynak: pakistantoday.com.pk

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Makalede temsil edilen görüşlerin sorumluluğu yazara aittir, söz konusu yazı ve görüşler Hamaset'in editoryal politikasını yansıtmayabilir.DİĞER YAZILAR


Haritalar ile belirlenen sınırların ötesinde

2022 © Tüm hakları saklıdır.