EŞİTSİZLİĞE DAYALI BİR SİSTEM: HİNDUİZM’DE KAST

System.Web.UI.WebControls.Label / EŞİTSİZLİĞE DAYALI BİR SİSTEM: HİNDUİZM’DE KAST / EŞİTSİZLİĞE DAYALI BİR SİSTEM: HİNDUİZM’DE KAST / hamaset.com.tr

10 Aralık 2021 Cuma

891 Görüntüleme

DÜNYA
Sisa Sindh | PAKİSTAN

EŞİTSİZLİĞE DAYALI BİR SİSTEM: HİNDUİZM’DE KAST / hamaset.com.tr

“Dinin insan için olduğu, insanın din için olmadığı söyleniyor ve eğer herhangi bir din ayrımcılık ve eşitsizliği ele alıyorsa; buna din denilemez.” -Dr. Bheem Rao Ambedkar

Hinduizm, Sanskritçe’de ebedi, daima mevcut ve evrensel anlamına gelen Sanatan Dharma olarak adlandırılan dünyanın eski dinidir. Manevi özgürlüğe sahip davranış kuralları ve değerler sistemidir. Sistemin kökleri, bu dinin gelenek ve göreneklerinin gerçek bir resmini sunan Moen-jo-Daro tarihinden geriye doğru izlenebilir. Bununla birlikte, Aryanların alt kıtaya gelişi, Hinduizm’in tüm resmini ve ideolojisini değiştirdi.

Hinduizm’de Kast Sistemi, Kaynak: AA

Tarihsel olarak, Aryan kabilesi en kötü, en zalim ve en aşırılığa kaçan kabile olarak görülüyordu. Aryanlar sadece alt kıtayı işgal etmekle kalmadılar, Sanatan Dahrma’nın dini ve sosyal sistemlerini de tamamen yok ettiler. Bunların neden olduğu büyük yıkımın ilk aşaması; Ved’in (Hinduizmin Kutsal Kitabı) senaryosundaki değişikliktir. İkinci aşama, üstünlük ve aşağılık kavramıyla sonuçlanan kast sistemini getirmeleridir. Kast, tür ve ya ırk anlamına gelen Portekizce “casta” kelimesinden gelir. Avrupalılar, Güney Asya’ya geldiklerinde tanık oldukları sistemi tanımlamak için bu terimi kullanmışlardır. Bu terim, hem bölgeye ait diğer yerli terimleri hem de “varna” ve “jati“yi kapsıyor. Hintliler, dört ana kategoriyle oluşturulmuş olan eski sınıflandırma sistemini tanımlamak için varna kelimesini kullanır. Bu kelime, genellikle mesleklerle bağlantılı kalıtsal grupları tanımlayan jati kelimesiyle yakından ilişkilidir.

Kast sisteminin insan vucüdunda temsili, Kaynak: BBC

SOSYAL VÜCUT GİBİ

5.000 yıldan daha eski sözlü geleneklere dayanan kutsal metin Rig Veda’ya göre; dört kategorili varna grubunun temeli, Brahma’nın kilden yarattığı ilkel insanın vücudunun çeşitli bölgelerinden ortaya çıktı. Her grup, toplumun yaşamını sürdürmede bir işleve sahipti; sosyal vücut gibi. Brahmanlar veya rahipler ağızdan yaratılmıştır. Amaçları, toplumun entelektüel ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaktır. Kshatriyalar, savaşçılar ve hükümdarlar, silahlardan türemiştir. Rolleri başkalarını yönetmek ve korumaktır. Vaishyalar yani toprak sahipleri ve tüccarlar, uyluklardan yaratılmıştır. Ticaret ve tarımla ilgilenmekle görevlendirilmişlerdir. Shudralar yani zanaatkarlar ve hizmetçiler ayaklardan gelmiştir. Görevleri tüm el emeğini gerçekleştirmektir.

TEKNİK OLARAK YASA DIŞI, YAYGIN OLARAK UYGULAMADA

Bu kast sistemi, sadece dini ideolojiyi yıkmakla kalmadı, aynı zamanda birçok sosyal sorunu da beraberinde getirdi. Kast sistemi, teknik olarak yasa dışı olsa da yaygın bir biçimde uygulanmaktadır. Bunun en büyük örneklerinden biri, 4. kasta mensup Hinduların eğitimden, istihdam olanaklarından ve sosyal saygıdan mahrum bırakıldığı ve gerçekten mağdur edildiği Hindistan’dır. 4. Kasta sahip gençlerin çoğu kendileri ve aileleri için daha iyi bir yaşam mücadele ederken hayatlarını kaybettiler ve kaybetmeye devam ediyorlar.Yazara Ait Diğer Yazılar

DİĞER YAZILAR


Haritalar ile belirlenen sınırların ötesinde

2022 © Tüm hakları saklıdır.