KÜRESEL EKONOMİ ZAYIF VE DENGESİZ ANCAK TOPARLANMA SÜRECİNDE

System.Web.UI.WebControls.Label / KÜRESEL EKONOMİ ZAYIF VE DENGESİZ  ANCAK TOPARLANMA SÜRECİNDE / KÜRESEL EKONOMİ ZAYIF VE DENGESİZ  ANCAK TOPARLANMA SÜRECİNDE / hamaset.com.tr

14 Mayıs 2024 Salı

78 Görüntüleme

MERCEK
Hazırlayan:Haber Merkezi |

Ekonomik büyüme hızı dünyanın büyük ekonomileri arasında önemli farklılıklar gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan güçlü performanslarını sürdürürken Çin ekonomisi ise yavaşlıyor

KÜRESEL EKONOMİ ZAYIF VE DENGESİZ  ANCAK TOPARLANMA SÜRECİNDE / hamaset.com.tr

Yazar: Eswar Prasad & Caroline Smiltneks

Çeviri: M. Hulusi Cengiz

Jeopolitik çatışmalar, korumacı politikalar ve inatçı enflasyon, dünya ekonomisini ciddi şekilde etkiliyor. Ancak, son güncellemeyle, Brookings-Financial Times Küresel Ekonomik İyileşme İzleme Endeksleri (TIGER), küresel büyümenin durağanlaştığını gösteriyor. Yine de bazı ülkelerin ekonomik toparlanmaları gelecek yıl için umut vaat ediyor.

Ekonomik büyüme hızı, özellikle dünyanın büyük ekonomileri arasında önemli farklılıklar gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan, güçlü performanslarını sürdürürken, Çin ekonomisi ise yavaşlıyor. Benzer şekilde, Avro bölgesinde Almanya resesyonun eşiğine gelirken, İtalyan ve İspanyol ekonomileri beklenenden daha iyi performans gösteriyor.

Bir diğer ayrışma ise, cansız büyüme ve sıkı para politikalarına rağmen hisse senedi piyasalarının yükselmesiyle finansal piyasalar ile ekonomik sonuçlar arasındaki farklılık. Ayrıca, jeopolitik değişimler ve iç siyasetteki dalgalanmaların artan belirsizlik yarattığı bir dönemde, hane halkı ve iş dünyası güveninin artması da dikkat çekiyor.

Borsa kazançlarındaki artış ve artan güven, özellikle enflasyonun düşmesi ve merkez bankalarının faiz oranlarını düşürme olasılığıyla 2024'te küresel büyümede hafif bir artışa işaret edebilir. Ancak, bu iyimser tablo, tırmanan jeopolitik gerilimler, bazı ülkelerdeki iç siyasi sorunlar ve sürekli enflasyon baskıları nedeniyle risk altında. Dahası, Çin ve Almanya gibi büyük ekonomilerin iç talep yerine dış talebe dayanmaları, ticari ilişkileri ve küresel büyümeyi olumsuz etkileyebilir.

ABD ekonomisi, kızışan işgücü piyasası ve artan hisse senedi fiyatlarıyla iş dünyası ve tüketici güvenini artırarak iç talebi canlandırıyor. Fed'in yüksek faiz oranlarını korumasına rağmen, verimlilik artışları ve göç gibi faktörler, Amerikan ekonomisinin enflasyonu artırmadan büyümeyi sürdürmesine yardımcı oluyor. Ancak, Fed'in parasal genişlemeyi ertelemesi durumunda, enflasyon dinamiklerinin politika değişiklikleri için en uygun zamanlamayı belirlemeyi zorlaştırabileceği unutulmamalı.

Diğer yandan, Japonya para politikasını normalleştirmeye başladı ve ekonomide ılımlı bir büyüme yılı öngörülüyor. Borsadaki yükseliş ve artan güven, ülkede olumlu bir hava yaratıyor.

Buna karşın, Birleşik Krallık, süregelen enflasyon, sınırlı mali esneklik ve iç siyasi istikrarsızlık nedeniyle hafif de olsa uzun süreli bir resesyonun eşiğinde bulunuyor.

Çin ekonomisi zorluklarla mücadele ederken, hükümet ek makroekonomik teşvikler sağladı ve zor durumdaki emlak ve hisse senedi piyasalarını desteklemek için önlemler aldı. Ancak, bu önlemlerin etkinliği, özel sektör güvenini yeniden inşa etmek için gereken kapsamlı reformların eksikliğinden dolayı zayıflamaktadır. Daha fazla mali destek de dahil olmak üzere daha güçlü bir politika paketi, zayıf hane halkı talebi ve deflasyonist baskılara karşı koyabilir ve böylece yerli ve uluslararası yatırımcılar arasında güveni artırabilir.

Hindistan ise, hane halkı ve işletmeler arasındaki iyimserliği yansıtan yükselen bir borsa ile bir başka güçlü büyüme yılına hazırlanıyor. Ancak düşük enflasyona ve hükümetin mali disiplinine rağmen, istihdam ve doğrudan yabancı yatırımlardaki cansızlığın da yansıttığı gibi, görünüm tamamen pembe değil. Büyüme ivmesini korumak için Hintli politika yapıcıların altyapı yatırımlarının yanı sıra yönetişim ve eğitim reformlarını da hayata geçirmesi gerekiyor.

Asya'da başka parlak noktalar da var. Genç nüfusu sayesinde demografik bir kazanım elde etmekte olan Endonezya'nın da 2024 yılında hızla büyümesi beklenmektedir.

Rus ekonomisi son iki yılda beklenmedik bir direnç göstermiş olsa da Batı yaptırımlarının ekonomik etkisi göz ardı edilmemelidir. Ukrayna savaşından elde edilen destek önemli olmakla birlikte yapaydır ve sürdürülebilir olmayabilir ya da verimlilik artışına dönüşmeyebilir.

Arjantin ve Meksika'nın 2024 yılında yüzde 2-3 oranında büyümesi tahmin edilirken, Brezilya'nın büyümesinin biraz daha düşük olması bekleniyor. Ancak bu ülkelerdeki siyasi bölünmeler iç talebi azaltabilir ve yabancı yatırımcıların cesaretini kırabilir. Bu arada, ABD ve diğer gelişmiş ekonomilerde faiz oranlarının düşürülmesi olasılığı, borç sıkıntısıyla boğuşan düşük gelirli ülkeler üzerindeki baskının bir kısmını hafifleterek, iyileşmiş ancak hala zayıf büyüme görünümleriyle sonuçlanmıştır.

Daha da önemlisi, küresel büyümedeki hafif bir artış, jeopolitik anlaşmazlıklar, siyasi huzursuzluk, ticari korumacılık, iklimle ilgili aksaklıklar ve savunmasız nüfuslar ve ülkeler için yetersiz koruma gibi önemli sorunları maskeleyebilir. Ekonomik milliyetçilik ve ticari korumacılığın olumsuz etkileri muhtemelen en çok küçük gelişmekte olan ülkeleri vuracaktır.

Özellikle büyük ekonomilerde politika yapıcıların karşı karşıya olduğu zorluk, belirsizliği azaltan ve iş dünyası ile tüketici güvenini artıran politika çerçeveleri geliştirmektir.

Kaynak: www.project-syndicate.org

Cornell Üniversitesi Dyson Okulu'nda Ekonomi profesörü olan Eswar Prasad, Brookings Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacıdır ve "Paranın Geleceği: Dijital Devrim Para Birimlerini ve Finansı Nasıl Dönüştürüyor" (Harvard University Press, 2021) kitabının yazarıdır. Caroline Smiltneks, Cornell Üniversitesi'nde ekonomi alanında lisans öğrencisidir.

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Makalede ifade edilen görüşlerin sorumluluğu yazara aittir, söz konusu yazı ve görüşler Hamaset'in editoryal politikasını yansıtmayabilir.DİĞER YAZILAR


Haritalar ile belirlenen sınırların ötesinde

2022 © Tüm hakları saklıdır.