PANDEMİDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ: SALGININ SİYASALLAŞTIRILMASI

System.Web.UI.WebControls.Label / PANDEMİDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ: SALGININ SİYASALLAŞTIRILMASI / PANDEMİDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ: SALGININ SİYASALLAŞTIRILMASI / hamaset.com.tr

21 Ekim 2021 Perşembe

568 Görüntüleme

DÜNYA

PANDEMİDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ: SALGININ SİYASALLAŞTIRILMASI / hamaset.com.tr

Uluslararası Af Örgütü, salgının dünya çapında ifade özgürlüğünü nasıl etkilediğini hakkında bir rapor yayımladı. İnsan hakları eylemcilerine göre, birçok ülkedeki yetkililer, ifade özgürlüğünü kısıtlamak ve koronavirüsle mücadele için aldıkları önlemlere yönelik eleştirileri durdurmak için mevcut durumu kullanıyor.

Grubun özellikle eleştirdiği ülkeler arasında Beyaz Rusya, Brezilya, Macaristan, Mısır, İran, İspanya, İtalya, Çin, Rusya, Sırbistan, ABD, Özbekistan, Fransa, Körfez ülkeleri ile Afrika ve Güneydoğu Asya'daki diğer ülkeler yer alıyor.

AŞI TARTIŞMALARI JEOPOLİTİK MÜCADELE ARACI

Rapora göre, bilimsel ve dengeli bilgiye sınırlı erişimin yanı sıra siyasi çatışmalar yanlış teorilere yol açtı ve bunun sonucunda insanlar aşı olmayı, maske takmayı, sosyal mesafeyi korumayı ve diğer önlemleri reddetti. Bazı aşıların etkinliği konusundaki tartışmalar, ülkeler arasındaki jeopolitik mücadelede bir araç haline geldi. Bütün bu olanlar birçok eyalette sağlık sistemine aşırı yüklenilmesinin sonucunu doğurdu. Bu durum çok sayıda ölüme yol açtı ve ayrıca kamuoyunun medyaya ve genel olarak yetkililere olan güvenini sarstı.

Raporun yazarları, bazı ülkelerdeki yetkililerin salgın sürecini basında eleştiri, siyasi muhalefeti sonlandırmak ve bağımsız medyayı ortadan kaldırmak için bir bahane olarak kullandığını belirtiyor. Raporda ifade özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaların, pandemi hakkında yanlış bilgilerin yayılmasının yanı sıra insanların yaşamlarına bakılmaksızın giderek artan bir şekilde siyasi amaçlar için kullanıldığını yazıyor. Raporda ayrıca alınan önlemlerin bazılarının bu ülkelerde insan haklarını kısıtlamaya yönelik büyük ve devam eden bir kampanyanın parçası olduğu da belirtilmiştir.

HASTALIK HAKKINDA KONUŞMAK YASAKTI

Uluslararası Af Örgütü, Çin'de ifade ve basın özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaların koronavirüsün yayılması üzerinde kritik bir etkisi olduğunu yazıyor. Aralık 2019'dan bu yana doktorlar ve bazı gazeteciler daha önce bilinmeyen bir hastalıktan bahsetmeye çalıştılar. Ancak Çinli yetkililer gerekli önlemleri almadılar ve tam tersine hastalık hakkında konuşmaya çalışanlara zulmettiler. Sadece Şubat 2020'ye kadar, Kamu Güvenliği Bakanlığı'na göre, ülkede koronavirüs hakkında konuşan kişilere "yanlış bilgi üretmek ve kasıtlı olarak yaymak" nedeniyle 5.500'den fazla ceza davası açıldı. Ayrıca yetkililer, koronavirüs hakkındaki bilgilerin engellenmesi için sansür konusunda aktif girişimlerde bulundu.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Rusya'da insan hakları eylemcileri, kasten yanlış bilgilerin yayılmasına ve esas olarak eylemcilere ve muhalif politikacılara karşı kullanılan sıhhi ve epidemiyolojik standartların ihlaline ilişkin yasaların çıkarıldığını belirtti. Rusya genelindeki hastanelerde ekipman ve kişisel koruyucu ekipman sıkıntısından bahseden doktorlar ve sağlık çalışanları de baskıya maruz kaldı.

Özbekistan'da paniğe yol açabilecek veya devlete zarar verebilecek bilgilerin yayılmasına ilişkin yasalar pandemiden önce bile yürürlükteydi. Ancak koronavirüsün yayılması sırasında mevzuat sıkılaştırıldı - şimdi insanlar bu tür bilgileri yaymaktan beş ila on yıl hapis cezasına çarptırılabilir. İnsan hakları eylemcileri, yetkililerin bu yasaları, hastalığın Özbekistan'daki yayılımının gerçek boyutuna ve sağlık sisteminin durumuna ilişkin verileri gizlemek için kullandığını savunuyor.

Belarus'ta, koronavirüs salgını büyük çaplı hükümet karşıtı protestolarla aynı zamana denk geldi. İnsan hakları eylemcileri, Beyaz Rusya'da internetin düzenli olarak koptuğunu ve kasıtlı olarak yavaşlatıldığını kaydettiler. Uluslararası Af Örgütü, internete ve ücretsiz bilgiye erişimin, bireylerin konuşma ve bilgi edinme özgürlüğüne ilişkin doğal hakları olduğuna inanmaktadır. Dahası, Belarus’taki yetkililer uzun bir süre koronavirüsün varlığını inkâr ettiler ve yayılmasını durdurmak için herhangi bir önlem almadılar.

POLİTİK MÜCADELE HALKI YANILTTI

Rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde daha muhafazakâr politikacılar düzenli olarak koronavirüs tehlikesini küçümsediler ve siyasi puan kazanmak için bilimsel verileri manipüle ettiler. Kısıtlayıcı önlemlere karşı eylemlerini "düzen" ve "yönetici seçkinlere" karşı bir mücadele olarak açıkladılar. Politikacıların kendi aralarındaki mücadelede yanlış bilgi yaymaları nedeniyle, aşının etkinliği sorunu özellikle toplumda keskin bir şekilde ortaya çıktı. Bu, yaygın komplo teorilerine ve çok sayıda insanın aşı olmayı reddetmesine yol açtı. Rapora göre Polonya, Macaristan, İtalya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde de aynı şey yaşandı.

Yazarlar bilginin, özellikle de sağlık bilgisinin siyasallaştırılmasının, insanların politikacılara, uluslararası kuruluşlara, gazetecilere ve hatta doktorlara olan güvenini zayıflattığı sonucuna vardılar. Uluslararası Af Örgütü, devletlere, hükümetin eylemlerini eleştirenleri kovuşturmayı, baskıcı yasaları kabul etmeyi ve hastalığın yayılmasının gerçek boyutunu örtbas etmeyi bırakmaları çağrısında bulundu.DİĞER YAZILAR


Haritalar ile belirlenen sınırların ötesinde

2022 © Tüm hakları saklıdır.