ÖZBEKİSTAN'IN REFORM STRATEJİSİ

System.Web.UI.WebControls.Label / ÖZBEKİSTAN'IN REFORM STRATEJİSİ / ÖZBEKİSTAN'IN REFORM STRATEJİSİ / hamaset.com.tr

16 Ocak 2022 Pazar

1470 Görüntüleme

DÜNYA
Azizbek Boliboev | ÖZBEKİSTAN

Otuz yıl boyunca dışa kapalı bir sistem içinde varolan Özbekistan, ülkenin yeni lideri Şevket Mirziyoyev liderliğinde yeniden yapılanmaya yönelik bir strateji peşinde. Komşu ülkelerle başlayan yeni döneme, dünyayla kurulmaya çalışılan yeni diplomatik dil eşlik ediyor. Peki Özbekistan'ın Kerimov sonrası reform stratejisi ülkeye ne kazandıracak? Hamaset Yazarı Azizbek Boliboev yazdı.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan’da son yıllarda uygulanan geniş çaplı reformlar sonucunda sadece iç politikada değil dış politikada da önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Özbekistan Cumhuriyeti Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un vefatından sonra, Şevket Mirziyayev ülkemizin Cumhurbaşkanı olarak seçildiği günden beri, insanları rahatsız eden yerel sorunlar, devlet kurumlarının çalışma kalitesi gibi alanlarda demokratik ilkeler temelinde hareket etmiştir.3

KOMŞU ÜLKELERLE YILLARIN SORUNLARI ÇÖZÜLÜYOR

Mirziyayev, aynı zamanda komşu ve kardeş ülkelerle yıllardır çözülemeyen sorunları çözmeyi hedefledi ve bu konudaki çalışmaları uluslararası toplum tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. 7 Şubat 2017'de kabul edilen “Eylem Stratejisi”, Özbekistan'ın 2017-2021 kalkınmasının beş temel esas üzerinde şekillendiğini gösterir. Stratejik projeler nüfusu ve girişimcileri ilgilendiren güncel konuların kapsamlı bir çalışmasına, mevzuatın analizine, kanun uygulamalarına ve yabancı deneyimlere dayanmaktadır.

“Eylem Stratejisi”nde devlet ve toplumun yeniden inşası, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve yargı sisteminde reformun öncelikleri, ekonomik kalkınma ve liberalleşmede önem verilecek hususlar ve sosyal alanın yeniden düzenlenmesinde öncelikler belirlenmiştir.

SINIRLARDAKİ SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ

Beşinci olarak da Özbekistan devletin bağımsızlığını ve egemenliğini güçlendirmek; Özbekistan’ın uluslararası ilişkilerde eşit bir özne olarak rolünü ve yerini artırmak; Özbekistan çevresindeki gelişmiş demokrasilerle ilişkileri kuvvetlendirmek; uluslararası güvenlik, istikrar ve uyum alanlarına katılmak; Özbekistan Cumhuriyeti'nin uluslararası imajını güçlendirmek, dünya toplumuna ülkede devam eden reformlar hakkında objektif bilgi sağlamak; Özbekistan Cumhuriyeti'nin dış politikasının ve dış ekonomik faaliyetinin düzenleyici çerçevesinin ve uluslararası işbirliğinin yasal çerçevesini iyileştirmek; Özbekistan’ın sınır sorunlarını barışçıl yollarla çözmek öncelikli meseleler olarak belirlendi. Bu önceliklerin uygulanmasında birtakım başarılar elde edilmiştir. Komşu ülkelerle ilişkiler gelişmiştir. Komşu ülkelere serbest dolaşım ve oradaki akrabalarıyla görüşme gibi sınır bölgelerinde yıllardır insanlarımızı rahatsız eden sorunlar da çözüldü. Sınırlarda güvenli giriş ve çıkışlar kolaylaştırıldı. Kardeş ve komşu ülkelerle kadim ilişkilerimiz güçlendi.

ULUSLARARASI TOPLUMUN TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev'in istikrar ve iyi komşuluk ortamı yaratma politikası dünya tarafından çok iyi karşılandı. Komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesinin, karşılıklı güvenin güçlendirilmesinin sadece bir taraf için değil bütün taraflar için önemli olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Özbekistan, her şeyden önce dış politika ve dış ekonomik faaliyetlerin düzenleyici çerçevesini ve uluslararası işbirliğinin yasal çerçevesini iyileştirmelidir. Uluslararası alanda Özbekistan'ın eşit bir üye olarak komşu ülkelerle ilişkilerini iyileştirmesi bir dereceye kadar başarılı oldu ve bu da uluslararası toplumun Özbekistan’a güven ve desteğini artırdı. Artık Özbekistan, uluslararası arenada bağlarını daha da güçlendirmeye başlamıştır. Bu bakımdan yüzyıllardır ortak tarih, ortak dil ve din, ortak değerler ve benzer geleneklerle yakından bağlantılı olduğu Türkiye ile ilişkilerini geliştirmiştir. Türkiye, Özbekistan’ı tanıyan ve ilişki kuran ilk ülkelerdendi. İki ülke arasındaki ilişkilerin dinamik gelişimi, iki ülke liderleri arasındaki sık ziyaretler, resmi toplantılar ve aktif diyaloglarda görülmektedir.Yazara Ait Diğer Yazılar

DİĞER YAZILAR


Haritalar ile belirlenen sınırların ötesinde

2022 © Tüm hakları saklıdır.